Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên Giang có văn bản giới thiệu về một số văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành giải pháp hỗ trợ Đọc thêm
Đọc thêm

Hoạt Động KITRA

Tin Trong Tỉnh

Qui định bảng giá đất Kiên Giang năm 2020 - 2024 UBND tỉnh Kiên Gianbg ban hành Quyết định về Qui định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 - 2024. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu

Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Xin giới thiệu quy trình thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tin Tức Thương Mại

Trung Quốc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 Cổng thông tin điện tử Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc đã đăng toàn văn “Thông báo số 50/2019 về Phương án điều chỉnh thuế suất thuế xuất nhập khẩu tạm thời năm 2020”.

Hội Chợ Triển Lãm

Mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) có kế hoạch tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước trong năm 2020.

Tin Tức Du Lịch

Thông tin du lịch

Vùng U Minh Thượng Vùng U Minh Thượng nằm trên địa bàn 4 huyện: An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thương.

Thông tin thị trường nước ngoài

Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 1/2020 Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 1/2020, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu.