Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

Saturday, 24 January 2015

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA), có 3 phòng với các nhiệm vụ chính là xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp


 
* Ban Giám Đốc

- Giám đốc: Nguyễn Duy Linh Thảo

- Phó Giám đốc: Nguyễn Giải Phóng

- Phó Giám đốc: Phùng Hữu Tiềm

Phó Giám đốc: Quảng Xuân Lụa
 

1. Văn Phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chánh Văn phòng: Bành Tòng Mẫn; 
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thái Nguyên; 
- Phó Chánh Văn phòng: Lê Thượng Chánh;
- Chuyên viên: Liêu Quốc Bửu;
- Cán sự: Trần Thị Đoan Trang
- Lái xe: Trần Phước Vinh;
- Lái xe: Hoàng Hùng Anh
- Bảo vệ: Nguyễn Quốc Nam;
- Tạp vụ: Nguyễn Thị Hiếu
 
Kế toán - Thủ quỹ 
Số điện thoại: 0297 3946 379
- Kế toán: Tiêu Mỹ Thảo;
- Thủ Quỹ: Nguyễn Mộng Tuyền.
 
2. Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Phó Trưởng phòng (phụ trách chung): Ngô Thanh Vũ;
- Phó Trưởng phòng 
: Huỳnh Thiện Phủ; 
- Chuyên viên: Huỳnh Thanh Phong; 
- Chuyên viên: Nguyễn Tân Khoa;
- Chuyên viên: Trần Khai Năng;
- Chuyên viên: Cao Hoàng Khải;
- Chuyên viên: Lâm Kim Đang;
- Chuyên viên: Võ Văn Mến;
- Chuyên viên: Nguyễn Văn Hải
- Chuyên viên: Nguyễn Hồng Khánh Vân.
 
3. Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin

- Trưởng Phòng: Trần Thanh Kiệt;
- Phó Trưởng phòng: Phan Thị Nhật Phương;
- Kỹ thuật viên: Nguyễn Quang Thành;
 
Phòng TTHTDN