Mời tham gia chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Monday, 11 June 2018
Tổng cục Du lịch chủ trì tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc gồm Seoul (18/6), Daejeon (20/6), Daegu (22/6), Busan (25/6).

Tổng cục Du lịch đã có công văn số 431/TCDL-TTDL ngày 17/4/2018 về việc mời tham gia chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 4 thành phố của Hàn Quốc gồm Seoul, Daejeon, Daegu và Busan từ ngày 18 - 25/6/2018.  

Đây là dịp để Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam giới thiệu các chính sách, điểm đến, sản phẩm du lịch hướng tới khách Hàn Quốc. Doanh nghiệp Du lịch hai nước cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh thu hút khách Hàn Quốc.

a) Quyền lợi: Miễn phí đóng góp tổ chức sự kiện; được tham gia chương trình, gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc.
b) Trách nhiệm: Đăng kí tham gia; chuẩn bị các nội dung làm việc và tự thu xếp chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí cá nhân khác.

Thông tin liên hệ và đăng ký trước ngày 15/5/2018:
Vụ thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch: Bà Vi Thị Minh Tâm, ĐT 024 3942 3760/171, phone: 0913 006 627; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vui lòng xem công văn và đăng ký đính kèm.
 
Đây là dịp Phòng TT&HTDN