Trung tâm thành lập đoàn cùng nhà đầu tư tham gia khảo sát thực tế các dự án du lịch tại thị xã Hà Tiên

Monday, 11 June 2018
Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang vào ngày 15/01/2018 tại Thành phố Rạch Giá. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Long (Công ty) đã tìm hiểu các dự án du lịch tại thị xã Hà Tiên.

Do nhu cầu của Công ty ngày 10/5/2018 Trung tâm đã thành lập đoàn khảo sát phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát thực tế các dự án du lịch đang kêu gọi đầu tư tại địa bàn thị xã Hà Tiên.

Tại UBND thị xã Hà Tiên, lãnh đạo thị xã đã trình bày khái quát phương hướng phát triển du lịch của địa phương trong thời gian, đặc biệt các dự án mà nhà đầu tư quan tâm tại xã Mỹ Đức và phường Pháo Đài và một số tuyến đường kêu gọi đầu tư theo hình thức BT mà địa phương đang cần nhà đầu tư quan tâm.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm Mũi Nai, Tà Lu, Bãi Nò và Vùng nuôi yến tại khu Mương Đào phường Đông Hồ qua chuyến khảo sát, tìm hiểu nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương. Công ty đặc biệt quan tâm đến dự án đầu tư phát triển du lịch tại khu Tà Lu - Mũi Nai và hoạch định thí điểm nhà nuôi yến tại vùng nuôi yến của địa phương.

Qua chuyến khảo sát có thể thấy đây là dấu hiệu đáng mừng cho du lịch Hà Tiên nói riêng và cho tỉnh nói chung, và là kết quả của Diễn đàn xúc tiến tư của tỉnh hồi đầu năm nay./
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL