Bản tin thị trường nông nghiệp số 21 năm 2018

Wednesday, 12 December 2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông nghiệp số 21 kỳ 1 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo
 
Vui lòng xem file chi tiết
Phòng TTHTDN