Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 30-11-2018

Wednesday, 12 December 2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 21-11-2018 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo
 
 
Vui lòng xem file chi tiết
 
Phòng TTHTDN