Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 28-12-2018

Thursday, 03 January 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 28-12-2018 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo
 
 
 
 
Vui lòng xem file chi tiết
 
Phòng TTHTDN