Mời tham gia Hội chợ nông nghiệp Ca-ta lần thứ 7 tại Đô-ha

Monday, 11 February 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin trân trọng thông báo về Hội chợ Nông nghiệp Ca-ta lần thứ 7 "Agriteq năm 2019" tại Đô-ha, diễn ra từ ngày 19 - 22/3/2019.

Bộ Tài chính và Môi trường Ca-ta sẽ tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Ca-ta lần thứ 7, nhằm mở ra triển vọng hợp tác thương mại và trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thanh Hà, Bí thư thứ ba phụ trách kinh tế - thương mại, số điện thoại: 00-974-33362454; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vui lòng xem chi tiết tại Công văn số 23/CNV-ĐP ngày 25/01/2019 của Cục Ngoại vụ đính kèm.

 
Phòng TTHTDN