Đầu Tư

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn huyện Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang năm 2019.
Địa điểm: Khu đô thị Phú Cường - phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Mục tiêu: Mời gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hạn mục trong khu đô thị Phú Cường (theo danh sách hạn mục tải về tại đây)
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018 - 2020.
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018 - 2020.
Ngày 16/8/2018, tại UBND tỉnh Kiên Giang diễn ra Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2.
huyện Kiên Hải đang vận động và kêu gọi hỗ trợ cho nhân dân tham gia phát triển loại hình du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay) tại Hòn Tre, Lại Sơn và Nam Du.
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020.
Địa điểm: Phường An Hòa, thành phố  Rạch Giá Quy mô: 39,11 ha Tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng
Địa điểm: Xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang Quy mô: 133,95 ha Tổng vốn đầu tư: 1.160 tỷ đồng
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), tại An Thới, Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.100 tỷ đồng
Đầu tư dự án xử lý nước thải Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.690 tỷ đồng; huyện Phú Quốc
Địa điểm: Phường An Hòa, thành phố  Rạch Giá Quy mô: 39,11 ha Tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng
Địa điểm: Xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang Quy mô: 133,95 ha Tổng vốn đầu tư: 1.160 tỷ đồng
Xin giới thiệu quy trình thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), tại An Thới, Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.100 tỷ đồng
Đầu tư dự án xử lý nước thải Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.690 tỷ đồng; huyện Phú Quốc
Địa điểm: Thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất.  Quy mô: Tuyến dài khoảng 25,6 km.   Tổng vốn đầu tư: 1.700 tỷ đồng
Địa điểm: Thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành Quy mô: Tuyến dài khoảng 8,6 km. Tổng vốn đầu tư: 1.880 tỷ đồng
Địa điểm: Đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu kênh Vành Đai, phường Vĩnh Hiệp;   Quy mô: 10 ha;   Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng.
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt Tổng vốn đấu tư: 17,5 tỷ đồng; xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; Loại hợp đồng: BT hoặc BOT
Page 1 of 9