Bản tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch kỳ 96 ngày 05/12/2014

Thứ ba, 03 Tháng 2 2015

+ Hội thảo: Giải pháp tín dụng đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc + Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư khu vực ĐBSCL tại MDEC - Sóc Trăng 2014 + Trung tâm tổ chức thành công phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tân Hiệp +Tập huấn "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" tại thị xã Hà Tiên + Kiên Giang kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh Vương quốc Campuchia và Thái Lan + Kiên Giang: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,24% + Huyên Phú Quốc được công nhận là đô thị loại 2 + Kiên Giang tham gia thành công Triển lãm hội chợ thương mại và du lịch tại MDEC - Sóc Trăng

 

THỜI SỰ
+ Hội thảo: Giải pháp tín dụng đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc
+ Tọa đàm xúc tiến đầu tư vào Phú Quốc tại Singapore
+ Hội thảo: Vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế
+ Triển khai khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2014
ĐẦU TƯ
+ Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư khu vực ĐBSCL tại MDEC - Sóc Trăng 2014
THƯƠNG MẠI
+ Trung tâm  tổ chức thành công phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tân Hiệp
+ Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông - thủy sản ĐBSCL
DOANH NGHIỆP
+Tập huấn "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" tại thị xã Hà Tiên
+ Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL 2014
DU LỊCH
+ Kiên Giang kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh Vương quốc Campuchia và Thái Lan
+ Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020
VĂN BẢN PHÁP QUY - GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG
+ Kiên Giang: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,24%
+ Chiến lược marketing du lịch đến năm2020 (tt)
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
+ Huyên Phú Quốc được công nhận là đô thị loại 2
+ Hội thảo đề xuất những giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn tỉnh Kiên Giang
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
+ Kiên Giang tham gia thành công Triển lãm hội chợ thương mại và du lịch tại MDEC - Sóc Trăng
+ Hội thảo đề xuất những giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn tỉnh Kiên Giang (tt)