Bản tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch kỳ 97 ngày 05/01/2015

Thứ ba, 10 Tháng 2 2015
Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2015 + Hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Kiên Giang trong năm 2014 + Tổng kết công tác xúc tiến thương mai các tỉnh, thành phía Nam năm 2014 + Thu hút vốn đầu tư tỉnh Kiên Giang qua 5 năm (2011-2015) và kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2020) + Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2014: Nhiều thành công và hiệu quả + Đẩy mạnh hỗ trợ tập huấn cho doanh nghiệp Kiên Giang + Du lịch Kiên Giang 5 năm qua và tầm nhìn đến năm 2020 + Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu + Phú Quốc hướng đến thành phố văn minh Kiên Giang ban hành chương trình thu hút + Nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại với thị trường EU