Bản tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch ngày 05/02/2015

Thứ ba, 10 Tháng 2 2015
Kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục ổn định và phát triển + Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh được nâng cao và hiệu quả + Hơn 5,2 tỷ đồng cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2015 + 100 tỷ đồng cho Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 + UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2015 + UBND tỉnh Kiên Giang chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 + Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang + Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu + ADB hỗ trợ Kiên Giang 8,9 triệu USD đầu tư hạ tầng du lịch + Thiết bị di động chiếm 20% lưu lượng mua sắm trực tuyến