TOUR DU LỊCH SINH THÁI U MINH THƯỢNG

Thứ ba, 10 Tháng 2 2015
THAM QUAN CĂN  CỨ  ĐỊA  CÁCH  MẠNG
DANH THẮNG RỪNG U MINH THƯỢNG
Thời gian: trong ngày
Phương tiện: xe ô tô
Liên hệ Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang
Địa chỉ: 11 Lý Tự Trọng, TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0773.962.024 - 862.103   Fax: 0773.866.917