TOUR HÒN CHÔNG - BA HÒN ĐẦM (2 ngày-1 đêm)

Thứ ba, 10 Tháng 2 2015
THAM QUAN HÒN CHÔNG - BA HÒN ĐẦM
Thời gian: 2 ngày - 1 đêm
Phương tiện: Tàu, xe ô tô

Liên hệ Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang
Địa chỉ: 11 Lý Tự Trọng, TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0773.962.024 - 862.103   Fax: 0773.866.917