lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 310
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 315
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 285

Quy định về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

Thứ năm, 30 Tháng 7 2015

Ngày 18/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng với 5 chương và 78 điều.

Nghị định 59/2015/ NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức, nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng và 07 mẫu giấy tờ có liên quan kèm theo. 

Nghị định nêu rõ, quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án.

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Các quy định này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2015 và thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 64/2012/ NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ./.

Võ Mến