Phát triển kinh tế hợp tác

Thứ năm, 24 Tháng 12 2015
Thời gian tới, ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm phát triển kinh tế hợp tác theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020...
 
Theo Chi cục PTNT Kiên Giang, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 205 hợp tác xã, trong đó có 187 HTX nông nghiệp, 13 HTX nuôi trồng thủy sản, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp với 18.174 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 74,5 tỷ đồng, diện tích sản xuất 39.101 ha. Ngoài ra còn có 2.346 tổ hợp tác, diện tích sản xuất 72.617 ha và tổng vốn góp hơn 8,8 tỷ đồng đồng.
 
Kinh tế trang trại có 625 đơn vị đang hoạt động trong các lĩnh vực như trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. Nhìn chung, kinh tế hợp tác của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, các HTX, tổ hợp tác, trang trại trong tỉnh duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ ổn định, xuất hiện một số mô hình điển hình, tiên tiến, kết quả SX, kinh doanh đạt trên cùng một đơn vị diện tích có mức thu nhập cao hơn so với hộ nông dân trên địa bàn; giải quyết được việc làm, thu nhập, lợi nhuận của người lao động ngày càng tăng lên so với trước và là lực lượng nòng cốt trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, hình thành các liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX với nông dân, thành viên trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.
 
Thời gian tới, ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm phát triển kinh tế hợp tác theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm. mở rộng quy mô SX, tạo mối lên kết “4 nhà”...
Quang Thành (Theo nongNghiep.vn)