Kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của trung tâm xúc tiến các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Thứ tư, 20 Tháng 1 2016

Ngày 25/12/2015, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị, do ông Nguyễn Phương Lam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mekong PC chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

 

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL phối hợp tốt trong công tác tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Lễ hội, hội chợ triển lãm, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; nhiều công trình hạ tầng mang tính liên vùng, liên tỉnh được khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động; triển khai,vận dụng có hiệu quả các chương trình xúc tiến quốc gia của các bộ, ngành Trung ương…

Từ đó, đã góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL năm 2015 khá sôi động và đã đạt được một số kết quả như sau: Đã tổ chức 21 cuộc xúc tiến thương mại; 70 hội chợ triển lãm; thu hút được 378 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 131.797 tỷ đồng; tổ chức được 24 khóa tập huấn, đào tạo; 16 cuộc hội thảo, hội nghị cho hơn 1.239 lượt doanh nghiệp tham gia; in ấn 40.953 ấn phẩm nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của các địa phương đến với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp, hội chợ triển lãm…

Đặc biệt, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ phối hợp Câu lạc bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ĐBSCL lần thứ 3 năm 2015 tại thành phố Cần Thơ, tại cuộc họp ông Phùng Hữu Tiềm - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tóm tắt về mục đích yêu cầu, chương trình, nội dung và sự cần thiết để Trung tâm xúc tiến các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Campuchia nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại và du lịch.  

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Phương Lam, Chủ nhiệm Câu lạc Mekong thống nhất kế hoạch hoạt động xúc tiến năm 2016 như sau: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch tổ chức chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm tại Campuchia và Thái Lan; chọn chủ đề tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ĐBSCL lần thứ 4 năm 2016 gắn với năm Du lịch quốc gia tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dự kiến vào tháng 11/2016. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về những vấn đề mới có liên quan trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ năng xúc tiến, giới thiệu về quy hoạch vùng ĐBSCL đã được phê duyệt… để hoạch định cho hoạt động xúc tiến trong thời gian tới có hiệu quả. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm có quy mô cấp vùng, quốc gia tại các tỉnh, thành phố lớn để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương; tích cực hưởng ứng và vận động doanh nghiệp tham gia từ 1 đến 2 sự kiện lớn do Trung tâm xúc tiến các tỉnh, thành tổ chức. Chia sẽ, học tập kinh nghiệm của các Trung tâm Xúc tiến hoạt động có hiệu quả, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Huỳnh Phủ

(Nguồn: Bản tin Trung tâm)