Tổng cục Du lịch thông báo Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017

Thứ hai, 09 Tháng 1 2017

Tổng cục Du lịch thông báo tới Sở Du lịch, Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch các địa phương Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017 (dự kiến)


Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2017, .

Nhật Phương