​Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Thứ năm, 02 Tháng 2 2017
Để tôn vinh các điểm đến và tạo động lực cho các điểm đến phấn đầu, duy trì chất lượng dịch vụ, chấ lượng môi trường và tính hấp dẫn của điểm đến: Tổng cục Du lịch thực hiện đánh giá định kỳ và công bố với tần suất 1 năm/ 1 lần.

Với mục tiêu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch tđể tăng cương công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến. Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016 và Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Quyết định để xác định các điểm đến cần đánh giá 02 nội dung: căn cứ vào khả năng thu hút khách du lịch và đề xuất của khu, điểm du lịch. Điểm đến du lịch là: Khu du lịch gồm các khu du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hàng năm đón được từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên; Điểm du lịch gồm các điểm du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch và hàng năm đón được từ 50.000 lượt khách du lịch trở lên.

Tiêu chí để đánh giá điểm đến du lịch cho Khu du lịch và Điểm du lịch như sau:
+ Khu du lịch có tổng số tiêu chí là 32 được chia thành 6 nhóm. Cụ thể nhóm tiêu chí về tài nguyên du lịch (có 3 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sản phẩm du lịch (có 14 tiêu chí); nhóm tiêu chí về quản lý điểm đến (có 8 tiêu chí); nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng (có 5 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng địa phương (có 1 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sự hài lòng của khách (có 1 tiêu chí).
+ Điểm du lịch có tổng số tiêu chí là 29 được chia thành 6 nhóm. Cụ thể nhóm tiêu chí về tài nguyên du lịch (có 3 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sản phẩm du lịch (có 11 tiêu chí); nhóm tiêu chí về quản lý điểm đến (có 8 tiêu chí); nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng (có 5 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng địa phương (có 1 tiêu chí); nhóm tiêu chí về sự hài lòng của khách (có 1 tiêu chí).

Nội dung chi tiết về quy trình đánh giá, tổ chức thực hiện. Vui lòng nghiên cứu Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 12 năm 2016
 
Nhật Phương