Tình hình du lịch Kiên Giang tháng 1 năm 2017

Thứ sáu, 03 Tháng 2 2017
Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2017 ước tính đạt 308.203 lượt khách, bằng 90,64% so tháng 12 năm 2016, đạt 5,30% so với kế hoạch năm 2017 và bằng 88,46% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: 
Khách đến các điểm du lịch ước đạt 124.596 lượt khách bằng 4,15% so với kế hoạch năm 2017;

Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 183.607 lượt khách, bằng 91,87% so với tháng 12 năm 2016, đạt 6,51% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 4,82% so với cùng kỳ.  Cụ thể, Khách trong nước ước đạt 145.366 lượt khách, khách quốc tế đạt 38.241 lượt khách; Ngoài ra nếu tính theo lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch thì lượt khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 170.408 lượt khách và khách du lịch theo tour đạt 13.199 lượt khách.
Phòng Xúc tiến DL&TT (Nguồn Cục Thống kê KG)