Kiên Giang có sân bay QT Phú Quốc và Cửa khẩu QT Hà Tiên được cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ ba, 07 Tháng 2 2017
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 

a. Theo Điều 4, Chương II của Nghị định đối với trường hợp người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện như sau:
- Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu.
- Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

b. Theo Điều 4, Chương II của Nghị định đối với trường hợp cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh:
Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

* Phụ lục 1 là: Danh sách 40 quốc gia có công dân được cấp thị thực điện tử tại Việt Nam gồm: Azerbaijan, Argentina, Armenia, Ireland, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Brunei, Hàn Quốc, Đức, Chile, Colombia, CH Séc, Cuba, Đan Mạch, Đông Timor, Mỹ, Hungary, Hy Lạp, Italia, Kazakhstan, Nga, Anh, Luxembourg, Myanmar, Mông Cổ, Nhật Bản, Panama, Peru, Phần Lan, Pháp, Philippines, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc (không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử), Uruguay, Venezuela, Na Uy và Slovakia.

* Phụ lục 2 là danh sách cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử: 8 sân bay (trong đó có sân bay Quốc tế Phú Quốc), 13 cửa khẩu đường bộ (trong đó có cửa khẩu quốc tế Hà Tiên/ Kiên Giang), 07 cửa khẩu đường biển.

Nghị định có hiệu lực thi hành 02 năm kể từ ngày 01/02/2017./.
Nhật Phương