Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA), có 3 phòng với các nhiệm vụ chính là xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp


 
* Ban Giám Đốc

- Giám đốc: Nguyễn Duy Linh Thảo

 

 

1. Văn Phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chánh Văn phòng: Huỳnh Thiện Phủ; 
- Chuyên viên: Trịnh Hoàng Minh Châu
- Chuyên viên: Cao Hoàng Khải;
- Văn thư: Võ Văn Mến.

 
Kế toán - Thủ quỹ 
- Kế toán: Tiêu Mỹ Thảo;
- Thủ quỹ: Nguyễn Mộng Tuyền.
 
2. Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Trưởng phòng: Trần Thanh Kiệt;
- Phó Trưởng phòng: Phan Thị Nhật Phương;

- Phó Trưởng phòng: Lê Thượng Chánh;
- Chuyên viên: Huỳnh Thanh Phong; 
- Chuyên viên: Nguyễn Văn Hải;
- Chuyên viên: Nguyễn Chí Công;
- Chuyên viên: Lâm Kim Đang;
- Chuyên viên: Đinh Quang Huy.
 
 
3. Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp

- Trưởng Phòng: Bành Tòng Mẫn;
- Chuyên viên: Lê Quảng Đà;
- Chuyên viên: Liêu Quốc Bửu;
- Chuyên viên: Nguyễn Thái Nguyên.