In trang này

Thông tin Hội chợ quốc tế về gạo lần thứ 5 EXOARROZ - Brasil

Thứ hai, 17 Tháng 4 2017
Hội chợ quốc tế về gạo lần thứ 5 EXOARROZ 5a International do Arroz, được tổ chức từ ngày 09/5 – 11/5, với ngành hàng Giây chuyền sản xuất gạo, bán buôn gạo, các nhà nhập và xuất khẩu gạo, kho vận, đại lý hải quan, máy móc nông nghiệp, do Estima Mercados tổ chức.
 
Tên hội chợ: EXOARROZ 5a International do Arroz (Hội chợ quốc tế về gạo lần thứ 5)
 
Thời gian: 09/5 – 11/5
 
Ngành hàng: Giây chuyền sản xuất gạo, bán buôn gạo, các nhà nhập và xuất khẩu gạo, kho vận, đại lý hải quan, máy móc nông nghiệp
 
Quy mô: 1.200 gian hàng
 
Đơn vị tổ chức: Estima Mercados
 
Địa điểm tổ chức: 
Centro de Eventos – Pelotas – RS
http://www.expoarroz.com.br
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Phòng Xúc tiến Thương mại