Doanh nghiệp thương mại

Thứ hai, 24 Tháng 4 2017

Cty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang             Cty TNHH MTV Biên Hải                          

Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC   Cty TNHH MTV Biên Hải   Cơ sở sản xuất khóm sấy    Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ