lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Công nhận xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch (lần sau) đối với loại cơ sở lưu trú du lịch: biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
Thủ tục Công nhận xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch (lần sau) đối với loại cơ sở lưu trú du lịch: biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định hiện hành.
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - số 981 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ kịp thời. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí theo quy định, ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận giao kết quả và phát phiếu thăm dò ý kiến cá nhân, tổ chức đối với quá trình giải quyết hồ sơ hành chính này.
Cách  thức thực hiện Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Mẫu 26 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
+  Bản sao có giá trị pháp lý: Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý; Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội; Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
+ Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đã cấp.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết - 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Rạch Giá).
- 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện, thị xã).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí (nếu có): Thẩm định lại: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch: 500.000đ/giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các điều kiện chung bao gồm:
+ Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
+ Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch.
Các điều kiện cụ thể bao gồm:
+ Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
+ Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.
Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.
Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Du lịch.
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định một số điều của Luật du lịch.
- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.
- Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;
- Thông tư số 47/2010/TT–BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Ghi chú: Nội dung sửa đổi:
- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mẫu đơn, tờ khai;
- Thời hạn giải quyết;
- Lệ phí;
- Yêu cầu hoặc điều kiện;
- Căn cứ pháp lý.