Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011

Thứ ba, 25 Tháng 4 2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2011

 

Số hiệu: 07/2011/TT-BVHTTDL   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/06/2011   Ngày hiệu lực: 25/7/2011