lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 310

Chính sách ưu đãi đầu tư: Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, Thuận Yên

Thứ ba, 25 Tháng 4 2017

Chính sách ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Khu công nghiệp Thuận Yên, với các nội dung về: Đơn giá thuê đất, miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất.

Số TT

Nội dung

Khu công nghiệp

Thạnh Lộc

Thuận Yên

1

  Đơn giá thuê đất

  - Trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 70 năm là 500.000 đồng/m2;

  - Trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm là 357.000 đồng/m2;

  - Trả tiền thuê đất hàng năm là 3.750 đồng/m2/năm.

  - Đối với đất cặp bờ sông thì điều chỉnh tăng 10% đơn giá nêu trên.

   - Thời hạn ổn định đơn giá thuê đất là 5 năm.

  - Trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 70 năm là 312.000 đồng/m2;

  - Trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm là 223.000 đồng/m2;

  - Trả tiền thuê đất hàng năm là 2.340 đồng/m2/năm.

  - Đối với đất cặp bờ sông thì điều chỉnh tăng 10% đơn giá nêu trên.

  - Thời hạn ổn định đơn giá thuê đất là 5 năm.

2

  Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

  Tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất

3

  Miễn tiền thuê đất

  - Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư;

  - 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư;

  - 11 năm đối với các dự án còn lại.

Phòng Xúc tiến Đầu tư