lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Khách sạn tại Hà Tiên - Kiên Lương

Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG TỪ 1 - 3 SAO
cập nhật tháng 3.2019

Khách sạn tại Hà Tiên
STT Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Fax Số phòng
3 SAO
1 River Hotel Lô B3 TTTM, P. Bình San, Tp. Hà Tiên 0297.3955888 3956777 77
2 SAO
1 Dũ Hưng II Hotel Số 12-13-14, Lô 5- Khu TTTM Trần Hầu, P. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3950555 3950456 54
2 Hải Vân Hotel Số 55, Lam Sơn, p. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3852001 3851685 60
3 Hải Yến Hotel Số 15, Tô Châu, p. Đông Hồ, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3851580 3851889 85
4 Pháo Đài Hotel Số 01, Mạc Thiên Tích, p. Pháo Đài, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3851.849 3851.849 70
5 Tú Anh Hotel Số 170, Mạc Thiên Tích, p. Pháo Đài, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3852031   22
1 SAO
1 Khách sạn Hoa Mai Số 1-3, Trần Hầu, KP1, p. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3852670 3850849 12
2 Khách sạn Hưng Chiêu Phát Số 15,16,17, đường Mạc Thiên Tích, p. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3950990   21
3 Khách sạn Kim Có 2 Số 17, C21,22,23, Khu TTTM Trần Hầu, p. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.3959999 3959998 31
4 Khách sạn Long Châu Lô 7, nền 36-37-38, Khu TTTM Trần Hầu, p. Bình San, Tp. Hà Tiên, Kiên Giang 0297.6260179 3959189 32


Khách sạn tại Kiên Lương
STT Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Fax Số phòng
2  SAO
1 Hòn Trẹm Resort Ấp Hòn Trẹm, Xã Bình An, huyện Kiên Lương 0297.3854331 3759952 62


Xem chi tiết tại https://sdl.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/tinchuyenmuc.aspx?chuyenmuc=126

(Nguồn sdl.kiengiang.gov.vn)