lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 320

Khu Kinh tế Cửa Khẩu Quốc tế Hà Tiên

Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thị xã Hà Tiên và Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với quy mô diện tích 1.600 ha. Riêng tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng, bao gồm: Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, kho ngoại quan và khu bảo thuế.
 
 
1. Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế, Chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu, Kho ngoại quan
Vị trí:
Tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thị xã Hà Tiên, giáp biên giới Campuchia và trên tuyến đường hành lang ven biển phía Nam.
 
Quy mô: 
- Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế, diện tích 3,106 ha.
- Chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu, diện tích 1,8 ha
- Kho ngoại quan, diện tích 4,086 ha.
Kêu gọi đầu tư:
- Khu kinh doanh bán hàng miễn thuế: đăng ký các hoạt động kinh doanh, thương mại miễn thuế
- Chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu: đăng ký các hoạt động kinh doanh, mua bán, giao lưu hàng hoá khu vực biên giới
- Kho ngoại quan: đăng ký thực hiện các dịch vụ thuê kho bãi phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 
 
2. Khu Bảo thuế
Vị trí:
Tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thị xã Hà Tiên, giáp biên giới Campuchia và trên tuyến đường hành lang ven biển phía Nam.
 
Quy mô: 
Khu bảo thuế, diện tích 50,812 ha.
 
Kêu gọi đầu tư:
Đầu tư Khu bảo thuế và đăng ký thực hiện các dịch vụ xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thuê kho, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất nhập khẩu.
 
Phòng Xúc tiến Đầu tư