Phương tiện đi lại tại Phú Quốc

Thứ tư, 26 Tháng 4 2017
Lịch chạy tàu các tuyến từ bờ ra đảo
Để có thông tin kịp thời quý khách liên hệ Ban điều hành Cảng Rạch Giá, Ban quản lý bến xe tàu Hà Tiên và Ban điều hành bến xe tàu Kiên Lương:
- Điện thoại: 0297.3863242 (Ban Điều hành cảng Rạch Giá);
- Điện thoại: 0297.3851414 (Ban Quản lý bến xe tàu Hà Tiên);
- Điện thoại: 0297.3755844 (Ban Điều hành bến xe tàu Kiên Lương).

 
TT Tuyến/ Tàu Thông tin
I Rạch Giá đi Phú Quốc và ngược lại (tàu cao tốc) Cảng Rạch Giá Cảng Bãi Vòng Thời Gian hành trình Phòng vé/ điện thoại
1 Tàu Superdong IV 08:00 13:00 Trung bình 2 giờ 45 phút
 
02973.877742
2 Tàu Superdong V 12:40 08:30    
3 Tàu Superdong III 13:00 08:00    
4 Tàu Superdong X 08:30 12:40    
5 Tàu Phu Quoc EXPRESS 8 07:20;. 07:30; Trung bình 2 giờ 15 phút  
6 Tàu Phu Quoc EXPRESS 5 11:00; 13:30 10:30; 14:15.    
II Hà Tiên đi Phú Quốc (tàu cao tốc) Bến Tàu Hà Tiên/ Bến Bình An Hà Tiên Cảng Bãi Vòng/ Hòa Bình Hàm Ninh   Phòng vé/ điện thoại
1 Tàu Superdong VII 07:30 09:45 Trung bình 1 giờ 30 phút 02973.877742
 
2 Tàu Superdong VI  13:15 08:00    
3 Tàu Superdong VIII 12:30 08:20    
4 Tàu Superdong IX 08:00 13:00    
5 Phà Superdong PI 05:15 10:30 Trung bình 03 giờ  
6 Tàu THRIVING 1 04:00; 10:00
06:00; 12:00
09:00; 16:00
06:00; 14:00
07:00; 15:00
11:00; 17:00
Trung bình 03 giờ 02973.966766
02973.702268
7 Tàu THRIVING 2        
8 Tàu THRIVING 3        
9 Tàu THRIVING 4 05:00; 13:00
05:30; 15:00
07:00; 17:00
08:30; 13:00
09:00; 15:30
11:00  16:30
   
10 Tàu THRIVING 5        
11 Tàu THRIVING 6        
12 Tàu THRIVING 7        
13
Tàu Bình An Hà Tiên 01 04:20; 12:00 08:00; 16:30    
14 Tàu Bình An Hà Tiên 02 09:30; 16:30 06:00; 12:30    
15 Tàu PHU QUOC EXPRESS 6 07:15; 13:30 09:45; 14:15    
III Rạch Giá – Phú Quốc – Thổ Châu (tàu thường) Cảng Rạch Giá Cảng Bãi Vòng Bến Thổ Châu Phòng vé/ điện thoại
1 Tàu KG57 và tàu PQ09 Ngày 05 hàng tháng Ngày 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng Ngày 7, 11, 16, 21, 26, 31 (01)  


Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Tên tiếng Anh: Phú Quốc International Airport (PQIA)
Địa chỉ: Xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang.
Điện thoại: (02973) 3.848.077. Fax: (02973) 3.846.693
Nhà ga hành khách (Passenger Terminal): 24.325 m2.
Sân đỗ tàu bay (Apron): 33.400 m2 với 8 vị trí đỗ tàu bay. 
Đường hạ cất cánh (Runway): dài: 3.000m, rộng 45m, lề đường: 2x15m.
Giờ phục vụ: 12/24h và theo yêu cầu.
Hiện nay, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang có các đường bay đi/đến do các hãng hàng không sau đây đang khai thác:

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam -  Vietnam Airlines (VNA):
- Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 10 Lần chuyến.
- Đường bay Phú Quốc – Cần Thơ – Phú Quốc: mỗi ngày 2 Lần chuyến.
- Đường bay Phú Quốc – Rạch Giá – TPHCM: mỗi ngày 2 Lần chuyến.
- Đường bay TPHCM – Rạch Giá – Phú Quốc: mỗi ngày 2 Lần chuyến.
- Đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội: mỗi ngày có 4 Lần chuyến
- Đường bay Singapore  – Phú Quốc – Singapore: mỗi tuần có 4 Lần chuyến
- Đường bay SiemRiep  – Phú Quốc – SiemRiep: mỗi tuần có 6 Lần chuyến   

Hãng hàng không VietJet Air:
- Đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội: mỗi ngày có 2 Lần chuyến.
- Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 6 Lần chuyến.

 Hãng hàng không Jetstar Pacific:
- Đường bay TPHCM – Phú Quốc – TPHCM: mỗi ngày có 6 Lần chuyến.

Hãng hàng không IKAR:
- Đường bay Nga – Phú Quốc – Cam Ranh: mỗi tuần có 4 Lần chuyến.
- Đường bay Cam Ranh – Phú Quốc – Nga: mỗi tuần có 4 Lần chuyến

Hãng hàng không Norwind:
- Đường bay Nga – Phú Quốc – Cam Ranh: mỗi tuần có 2 Lần chuyến.
- Đường bay Cam Ranh – Phú Quốc – Nga: mỗi tuần có 2 Lần chuyến.
KITRA