Mời tham gia 02 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận

Thứ ba, 23 Tháng 5 2017

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2017của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2017.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) đã xây dựng Kế hoạch tổ chức 02 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận năm 2017.

- Thời gian:   An Minh: Từ ngày 14/07 đến 17/07/2017

                       Vĩnh Thuận:Từ ngày 20/07 đến 23/07/2017

- Địa điểm:tại huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận năm 2017 là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm; tiếp cận với thị trường nông thôn tiềm năng; đồng thời, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng khu vực nông thôn; thay đổi nhận thức, quan điểm của người tiêu dùng về hàng Việt. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận được các mặt hàng Việt Nam có chất lượng, phong phú về chủng loại, có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội.

Trung tâm thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký, (Bản đăng ký kèm theo)

- Phòng Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp – Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

- Địa chỉ:222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 0297.946 345;        Fax: 0297.946 345;

- Đtdđ: 0939217010 (Mến)    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.