5 tháng đầu năm 2017: Khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt 2.469,5 ngàn lượt khách

Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
Tính từ đầu năm, 5 tháng Kiên Giang ước số khách quốc tế đạt 173,48 ngàn lượt khách.
 
Tổng lượt khách du lịch tháng 5 ước tính 495,74 ngàn lượt khách, tăng 1,91% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 245,58 ngàn lượt khách, tăng 6,37% so với tháng trước; số khách quốc tế đạt 33,33 ngàn lượt khách, tăng 4,73% so với tháng trước.
Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 234,95 ngàn lượt khách, tăng 6,33% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour đạt 10,63 ngàn lượt khách, tăng 7,26% so tháng trước.
 
Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao JW.Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). 
 
 
Tính từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch dự kiến 2.469,5 ngàn lượt khách, đạt 42,43% kế hoạch năm, tăng 3,63% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.094,16 ngàn lượt khách, tăng 2,28% so cùng kỳ. Số khách quốc tế đạt 173,48 ngàn lượt khách, tăng 13,30% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 1.040,13 ngàn lượt khách, tăng 2,39% và khách du lịch đi theo tour đạt 54,02 ngàn lượt khách, tăng 0,14% so cùng kỳ năm 2016.
 
 
Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin (Nguồn cucthongkekg.gov.vn)