7 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 20,25 tỷ USD

Thứ năm, 27 Tháng 7 2017

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7/2017 ước đạt 3,11 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 đạt 20,45 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. 

7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su tăng mạnh về lượng và giá trị

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,89 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,31 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,41 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu, gạo, cao su, chè và hoa quả tiếp tục là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cả lượng và giá trị. Theo đó, đối với mặt hàng gạo, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,3 triệu tấn và 1,5 tỷ USD, tăng 15,7% về khối lượng và tăng 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 với 43,6% thị phần. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 với 8,1% thị phần.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 7/2017 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 75 nghìn tấn và 118 triệu USD, tăng 13,1% về khối lượng và tăng 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là Ấn Độ (gấp 15,8 lần), Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (gấp 2,13 lần) và Đài Loan (+54,9%).

Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cao su, tăng 12,8% về khối lượng và tăng 59,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7 đạt 154.000 tấn với giá trị đạt 230 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 7 tháng qua ước đạt 639.000 tấn và 1,13 tỷ USD.

Ngành hàng rau quả tiếp tục có sự gia tăng mạnh với giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 7 ước đạt 360 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017, chiếm 84,4% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.

Cà phê, hạt điều là những mặt hàng giảm về khối lượng nhưng tăng về giá trị. Cụ thể, đối với mặt hàng cà phê, 7 tháng đầu năm 2017, khối lượng xuất khẩu ước đạt 937 nghìn tấn và 2,12 tỷ USD, giảm 16,4% về khối lượng nhưng tăng 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 186 nghìn tấn và 1,83 tỷ USD, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9.727,6 USD/tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, ngành hàng thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ là hai ngành hàng đóng góp giá trị lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Cụ thể, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 ước đạt 727 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 7 tháng qua ước đạt 4,3 tỷ USD; giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 7 đạt 550 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng qua ước đạt 4,2 tỷ USD.