Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Thứ hai, 07 Tháng 8 2017
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, ước tính 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,74% so cùng kỳ năm trước, ngành tăng cao nhất là ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,63%; 

 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 7 dự tính đạt 55,01 triệu USD, tăng 7,02% so với tháng trước, tăng 75,13% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 21,43 triệu USD, tăng 22,02% so tháng trước; hàng thủy sản 20,13 triệu USD, tăng 3,18%; hàng hóa khác 2 triệu USD, tăng 2,56% so tháng trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu thực hiện được 240,97 triệu USD, đạt 60,10% kế hoạch năm, tăng 22,03% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 97,912 triệu USD, đạt 43,52% kế hoạch, giảm 16,57% so cùng kỳ; hàng thủy sản 100,11 triệu USD, đạt 69,04% kế hoạch, tăng 46,06%; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) là 13,988 triệu USD, đạt 46,63% kế hoạch, tăng 25,79% so cùng kỳ năm trước.

Các Công ty xuất khẩu gạo của tỉnh dự kiến xuất trong tháng 7 là 53.847 tấn, trị giá trên 21,4 triệu USD. Bao gồm:  Công ty Du lịch- Thương mại dự kiến xuất 12.840 tấn, trị giá trên 5,4 triệu USD; Công ty cổ phần kinh doanh nông sản ước xuất 1.138 tấn, trị giá trên 421 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất 39.550 tấn, trị giá trên 15,4 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 5,95 triệu USD, bằng 86,27% so tháng trước. Tính chung 7 tháng được 43,38 triệu USD, đạt 86,76% kế hoạch năm, tăng 34,50% so cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...

Du lịch

Tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước tính 713,62 ngàn lượt khách, tăng 2,31% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 340,11 ngàn lượt khách, tăng 18,48% so với tháng trước; số khách quốc tế 34,47 ngàn lượt khách, tăng 75,65%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 316,35 ngàn lượt khách, tăng 16,19% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour 23,75 ngàn lượt khách, tăng 60,63% so tháng trước.

Tính từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch dự kiến 3.880,62 ngàn lượt khách, đạt 66,68% kế hoạch năm, tăng 2,81% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.721,34 ngàn lượt khách, tăng 5,11% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 227,58 ngàn lượt khách, tăng 19,90% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 1.628,77 ngàn lượt khách, tăng 4,29% và khách du lịch đi theo tour đạt 92,57 ngàn lượt khách, tăng 22,15% so cùng kỳ.

trên 421 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất 39.550 tấn, trị giá trên 15,4 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 5,95 triệu USD, bằng 86,27% so tháng trước. Tính chung 7 tháng được 43,38 triệu USD, đạt 86,76% kế hoạch năm, tăng 34,50% so cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...

 

Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin