Đề án xây dựng thành phố thông minh Rạch Giá

Thứ hai, 07 Tháng 8 2017
Cuối tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Rạch Giá đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cùng các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Kiên Giang để trao đổi thống nhất nội dung của Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Rạch Giá.
Mục tiêu của Đề án này là nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao thông, giám sát an ninh, hỗ trợ công tác điều tra tội phạm; thực hiện việc hiện đại hóa ngành giáo dục, y tế, hành chính công bằng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Mặt khác, Đề án đã đề cập đến các yếu tố về ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và kỹ năng xử lý về quan trắc môi trường; gia tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả nông nghiệp. Qua đó định hướng việc phát triển ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, thành phố Rạch Giá đến với mọi miền Tổ quốc và trên toàn thế giới. UBND Thành phố Rạch Giá thực hiện Đề án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tổ chức sản xuất và đầu tư hợp lý trong suốt quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Kiên Giang. Tất cả các hoạt động của Đề án đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân Thành phố.
 
    Hội nghị đã phân tích các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của Đề án có ý nghĩa tác động đến thực tế cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và người dân Thành phố như: Hiệu quả trong công tác quản lý, lãnh đạo và điều hành của các ngành chức năng Thành phố; hiệu quả đối với công chúng hiện cư ngụ tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Rạch Giá và hiệu quả về sự tác động trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội tại địa bàn Thành phố Rạch Giá trong tương lai./.
 
Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin (Nguồn http://vanphong.kiengiang.gov.vn)