lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 320

Danh mục dự án du lịch sinh thái, biển đảo mời gọi đầu tư - huyện Kiên Hải

Thứ ba, 15 Tháng 8 2017

Huyện Kiên Hải hiện nay đang có 12 dự án du lịch sinh thái, biển đảo mời gọi đầu tư: Khu du lịch nghỉ dưỡng, Khu du lịch, lấn biển Nam Du, ...

 

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Quy mô

(Ha)

Quy hoạch

Hiện trạng sử dụng đất

Ghi chú

1

Khu Nghỉ dưỡng Dịch vụ Bãi Bấc

Ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn

20

Có  QHSD đất

Đất cây lâu năm

 

2

Bãi Đá Chài (khu nhà hoang)

Ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn

0,12

Dự kiến   QHSD đất

Đất cây lâu năm

 

3

Khu du lịch Bãi Bộ

Ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn

5

Có  QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

4

Bãi Giếng Tiên

Ấp Củ Tron, xã An Sơn

1,5

Dự kiến   QHSD đất

Đất cây lâu năm

 

5

Điểm du lịch Bãi Sỏi

Ấp An Cư, xã An Sơn

16

Dự kiến   QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

6

Bãi Đất đỏ

Ấp An Cư, xã An Sơn

1,3

Dự kiến   QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

7

Khu du lịch Bãi Cây Mến Lớn

Ấp Bãi Ngự, xã An Sơn

10

Có  QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

8

Khu du lịch Ba Hòn Nòm

Ấp Bãi Ngự, xã An Sơn

5

Có  QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

9

Khu du lịch Hòn Mấu

Ấp Hòn Mấu, xã Nam Du

5

Có  QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

 

10

Khu du lịch Hòn Bờ Đập

Ấp An Phú, xã Nam Du

3

Có  QHSD đất

Đất ở, đất cây lâu năm

Có nhà đầu tư đang tìm hiểu

11

Lấn biển Nam Du

Ấp An Phú, xã Nam Du

9

Có  QHSD đất

Mặt nước biển

 

12

Động Dừa

Ấp I, xã Hòn Tre

0,5

Dự kiến   QHSD đất

Đất cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Xúc tiến Du lịch Thông tin