Dự thảo sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ hai, 18 Tháng 9 2017
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
 
Bộ Tài chính cho biết, về Biểu thuế xuất khẩu: Dự thảo đề xuất sửa đổi thuế suất, mô tả hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật của 9 nhóm mặt hàng.
 
Cụ thể, có 02 nhóm mặt hàng tăng thuế suất: Mặt hàng gỗ tròn thuộc nhóm 44.03 tăng từ 10% lên 25%; mặt hàng gỗ đã cưa hoặc xẻ thuộc nhóm 44.07 từ mức 10%, 20% lên mức 25%.
 
Có 05 nhóm mặt hàng giảm thuế suất: Mặt hàng nhôm dạng thanh, que, hình thuộc nhóm 76.04 từ 7% xuống 5%; mặt hàng nhôm chưa gia công, dạng thỏi, mã hàng 7601.10.00.10, 7601.20.00.10 từ 10% xuống 5%; tinh quặng sắt đã qua chế biến (có tiêu chí kỹ thuật cụ thể) giảm từ 40% xuống 20%; xỉ thuộc nhóm 26.18, 26.19, 26.20 từ 10% xuống 5%; đồng dạng thanh, que, hình thuộc nhóm 74.07 từ 10% xuống 5%.
 
02 nhóm mặt hàng alumin và dây nhôm giữ nguyên thuế suất. 01 nhóm mặt hàng than gỗ rừng trồng sửa đổi mô tả hàng hóa và giữ nguyên tiêu chí kỹ thuật. 01 nhóm mặt hàng Bột oxit silic mịn và siêu mịn bổ sung tiêu chí kỹ thuật.
 
Về tác động thu thuế xuất khẩu, theo tính toán của Bộ Tài chính trên cơ sở kim ngạch xuất khẩu có thuế năm 2016, tác động tăng thu thuế xuất khẩu là khoảng 222 tỷ đồng.
 
Về Biểu thuế nhập khẩu: Dự thảo đề xuất sửa đổi thuế suất, tiêu chí kỹ thuật của 32 nhóm mặt hàng theo yêu cầu của Chính phủ, kiến nghị của Bộ ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan hải quan gồm 17 mặt hàng dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất; 13 mặt hàng dự kiến điều chỉnh giảm thuế suất; 02 kiến nghị về việc bổ sung hướng dẫn chú giải cuối chương; 12 mặt hàng giữ nguyên mức thuế suất.
 
Tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu, bổ sung thêm 04 nhóm vào Chương 98. Theo đó, Chương 98 gồm 38 nhóm mặt hàng (giảm 02 nhóm mặt hàng so với quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP).
 
Về tác động thu thuế nhập khẩu, theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kim ngạch nhập khẩu có thuế năm 2016, tác động tăng thu thuế nhập khẩu là 762 tỷ đồng.
 
Tổng chung tác động sau khi sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu là tăng thu khoảng 984 tỷ đồng.
 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 
Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin