Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017
Nghị định áp dụng đối với Doanh nghiệp nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 3 của Nghị định; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.
 
Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
- Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định này. 
 
- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) và doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với người dân. 
 
- Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng  nội dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trùng nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.
 
- Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư vào ngành, nghề nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư, theo định mức quy định tại Phụ lục II và theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này.
 
- Trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này và Nghị định khác về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. 
- Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc đối tượng áp dụng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ tại Luật  này.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
Thông tin góp ý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, kèm theo file mềm gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại liên hệ 080.44448./.
 
(Chi tiết xem file đính kèm).
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL (Nguồn Bộ KHDT)