Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2017

Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.
I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế tới tháng 9/2017
Tính đến ngày 20/9/2017, cả nước có 24.199 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 167,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
 
Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 183,5 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 51,1 tỷ USD (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 17,8 tỷ USD (chiếm 5,7% tổng vốn đầu tư).
 
Tính đến tháng 9/2017 đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 55,8 tỷ USD (chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 46,1 tỷ USD (chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Kông.
 
ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 42,4 tỷ USD (chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 29,2 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,1 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư), Bà Rịa – Vũng Tàu với 26,8 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).
 
 II. Tình hình thu hút ĐTNN 9 tháng đầu năm 2017
1. Tình hình hoạt động:
Vốn thực hiện:
Tính đến ngày 20/9/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Tình hình xuất, nhập khẩu:
Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 110,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 71,9% kim ngạch xuất khẩu.  Xuất khẩu không kể dầu thô trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 108,5 tỷ USD, tăng 20,8%  so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 60,3% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 15,36 tỷ USD không kể dầu thô.
 
2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2017 cả nước có 1.844 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 14,56 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016; có 878 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,75 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016 và 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 4,16 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ 2016.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48  tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Theo lĩnh vực đầu tư:
Trong 9 tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn là 12,64 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng đầu năm. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,37 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,58 tỷ USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Theo đối tác đầu tư:
Trong 9 tháng đầu năm 2017 có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 6,31 tỷ USD, chiếm 24,7% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,91 tỷ USD, chiếm 23,17% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,14 tỷ USD, chiếm 16,2% tổng vốn đầu tư.
 
Theo địa bàn đầu tư:
Trong 9 tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,74 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 3,15 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,14 tỷ USD chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư.
 
Một số dự án lớn được cấp phép trong 9 tháng đầu năm 2017 là:
 
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư 2,79 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Thanh Hoá với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW.
- Dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh.
- Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỷ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư  với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW.
 
- Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang.
 
- Dự án nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) do nhà đầu tư Đài Loan đầu tư tại Bình Dương với mục tiêu sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 485,8 triệu USD.
 
Bảng số liệu: FDI 9T.2017
 
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL (nguồn ĐTNN)