Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Thứ ba, 17 Tháng 10 2017

Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  9 tháng năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010): Tháng 9 ước tính đạt 3.250,44 tỷ đồng tăng 15,94% so với tháng trước, tăng 12,57% so với cùng kỳ, bao gồm: giá trị khai thác 1.268,91 tỷ đồng, bằng 100,06% so tháng trước, giá trị nuôi trồng 1.981,53 tỷ đồng, tăng 29,06% so tháng trước.
 
Ước tính 9 tháng năm 2017 giá trị sản xuất khai thác và nuôi trồng được 20.675,73 tỷ đồng, đạt 73,42% so kế hoạch năm, tăng 10,15%  so với cùng kỳ, trong đó: giá trị  khai thác 10.792,39 tỷ đồng, đạt 67,93% so kế hoạch, tăng 0,97% so cùng kỳ và giá trị nuôi trồng 9.883,33 tỷ đồng, đạt 80,53% kế hoạch, tăng 22,30% so cùng kỳ năm 2016.
 
xuất khẩu: Tháng 9 ước tính đạt 57,05 triệu USD, giảm 4,55% so với tháng trước, tăng 2,89 lần so cùng kỳ năm trước, trong đó: hàng nông sản 22,04 triệu USD, tăng 12,16% so tháng trước, tăng 3,76 lần so cùng kỳ năm trước; hàng thủy sản 21,23 triệu USD, tăng 4,42% so tháng trước, tăng 69,39% so cùng kỳ.
 
Nguyên nhân xuất khẩu tháng này dự kiến xuất giảm nhẹ  so với tháng trước là do doanh nghiệp xuất khẩu giày da dự kiến kim ngạch xuất khẩu giảm 9 triệu USD, DN xuất khẩu gạo cũng như các DN xuất khẩu thủy sản chưa có thị trường đầu ra mới…
 
Dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 09 thực hiện trên  40.801 ngàn tấn, trị giá trên 22 triệu USD, giảm 3,81% so với tháng trước. Mặt hàng thủy hải sản dự kiến xuất khẩu tháng 09 như: Tôm đông dự kiến xuất 350 tấn, Mực đông 1.545 tấn, Tuộc đông 200 tấn, Cá đông 270 tấn, Hải sản đông khác 1.440 tấn, Cá cơm sấy 49 tấn, Cá đóng hộp 520 tấn .Hàng hóa khác ước xuất trên 2,3 triệu USD. Với các mặt hàng như mì gói, nước rửa chén, cá đóng hộp, điện. . . xuất qua thị trường Campuchia của các Doanh nghiệp ở thị xã Hà Tiên bắt đầu hoạt động trở lại nhưng cũng chưa sôi động lắm.Trong tháng 09 này có dự kiến xuất khẩu dừa khô qua Campuchia với trị giá xuất 500 ngàn USD
 
Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 357,63 triệu USD, đạt 89,41% kế hoạch năm, tăng 38,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: hàng nông sản 135,98 triệu USD, đạt 60,44% kế hoạch năm, giảm 9,89% so cùng kỳ; hàng thủy sản 144,10 triệu USD, đạt 99,38% kế hoạch, tăng 54,97%; hàng hóa khác 18,27 triệu USD, đạt 60,90% kế hoạch, tăng 29,77% so cùng kỳ.
 
Các mặt hàng xuất khẩu 9 tháng  đều đạt cao so với kế hoạch, tăng so cùng kỳ năm trước. Mặt hàng thủy hải sản tăng mạnh ở ba chủng loại như: Mực đông, Tuộc đông, cá cơm sấy và cá đông các loại. Nguyên nhân chính là năm 2017 có thêm một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động xuất nhập khẩu. Mặt khác năm nay các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguyên liệu và thị trường xuất khẩu mới. Tài chính của các doanh nghiệp cũng được các ngân hàng giải ngân kịp thời.
Năm nay có thêm mặt hàng mới là sản phẩm Giày da được Công ty Thái Bình xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc. Bình quân mỗi tháng đạt trên dưới 10 triệu USD.
 
Riêng mặt hàng Gạo 9 tháng dự kiến xuất 295.096 tấn, đạt 59,02% kế hoạch năm, giảm 13,51% so cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân  do trên địa bàn tỉnh chỉ còn lại 04 công ty hoạt động xuất khẩu như: Công ty XNK Kiên Giang, Công ty Du lịch Thương mại, Công ty thương mại – Dịch vụ, Công ty KD Nông sản. Trong đó Công ty KD Nông sản cũng đang hoạt động cầm chừng. Hơn nữa, chất lượng và giá cả hạt gạo của tỉnh ta chưa cạnh tranh được với các nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia…cũng ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu.
 
Tổng lượt khách du lịch tháng 9 ước tính  381,46 ngàn lượt khách, giảm 35,34% so tháng trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 206,51 ngàn lượt khách, giảm 9,65%; số khách quốc tế 24,83 ngàn lượt khách, giảm 19,31%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 194,55 ngàn lượt khách, giảm 8,90%; khách du lịch theo tour đạt 11,96 ngàn lượt khách, giảm 20,37% so tháng trước.
 
Tính chung 9 tháng, tổng lượt khách du lịch được 4.886,78 ngàn lượt khách, đạt 83,97% kế hoạch, tăng 6,67% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 2.117,24 ngàn lượt khách, đạt 75,08% kế hoạch,tăng 2,79%. Trong đó  Số khách quốc tế 279,14 ngàn lượt khách, đạt 77,54% kế hoạch, tăng 22,38% so với cùng kỳ; khách du lịch đi theo tour 112,87 ngàn lượt khách, đạt 55,06% kế hoạch, tăng 6,05% so cùng kỳ.
 
Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp