Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 11 đạt 7.504,77 tỷ đồng, tăng 2,95% so tháng trước, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 76.908,32 tỷ đồng, đạt 92,11% kế hoạch, tăng 14,00% so cùng kỳ
 
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Nông nghiệp:
* Vụ Hè thu: Toàn tỉnh gieo trồng được 287.635 ha, trong đó lúa chất lượng cao đạt 73,7%, đa số giống OM 5451 và ĐS1 chiếm 45,7%, Vụ Hè Thu này có 45.295 ha lúa nhật (giống ĐS 1), chiếm 15,75%/ tổng diện tích gieo trồng gồm ở các huyện Hòn Đất 23.478 ha, Kiên Lương 14.995 ha, Giang Thành 6.629 ha, Giồng Riềng 194 ha… Vụ Hè Thu do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão xảy ra liên tục đã làm ngập úng nhiều diện tích lúa đang thời kỳ trổ đồng, đồng chín ở các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương …cũng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như  tiến độ thu hoạch. Năng suất đạt 5,51 tấn/ha, sản lượng 1.584.591 tấn, đạt 95,92% kế hoạch, giảm 2,14% (giảm 34.618 tấn) so cùng kỳ.
* Vụ Thu Đông (vụ 3): Diện tích xuống giống được 86.089 ha, đạt 95,65% kế hoạch, giảm 6,61 % so với cùng kỳ. Tập trung ở các huyện Giồng Riềng 32.915 ha, Tân Hiệp 34.158 ha, Châu Thành 9.363 ha, Hòn Đất 7.454 ha, Gò Quao 1.549 ha, Rạch Giá 650 ha. Đến nay, bà con đã thu hoạch hết diện tích, năng suất ước đạt 5,25 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt 451.967 tấn (giảm 43.033 tấn so với kế hoạch), giảm 8,22% so cùng kỳ (40.477 tấn).          .          
* Vụ Mùa 2017-2018: Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 57.859 ha, đạt 105,20% kế hoạch, gồm thị xã Hà Tiên 538 ha, An Biên 14.695 ha, An Minh 22.623 ha, Vĩnh Thuận 11.328 ha, U Minh Thượng 7.109 ha, Gò Quao 1.566 ha.
Diện tích bị nhiễm bệnh trên lúa mùa hiện nay là 1.076 ha, chủ yếu một số bệnh như: Đạo ôn lá 639 ha, lem lét hạt 73 ha, OBV 172 ha…
* Vụ Đông Xuân 2017-2018: Tính đến nay, bà con nông dân đã gieo trồng được 41.324 ha, tập trung ở các huyện như: U Minh Thượng 7.616 ha, An Biên 9.598 ha,Vĩnh Thuận 6.492 ha, Gò Quao 7.463 ha, Châu Thành 1.967 ha, Giang Thành 6.000 ha, An Minh 93 ha.
Diện tích  bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2017 - 2018 là 891 ha, chủ yếu là một số bệnh như: OBV 236 ha, Đạo ôn lá 205 ha, Cháy bìa lá 105 ha và lem lép hạt 170 ha… để giảm thiểu dịch bệnh, các cơ quan chức năng khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
* Cây màu: Tính từ đầu năm trên toàn tỉnh, bà con nông dân đã trồng được các loại cây màu chủ yếu như: Dưa hấu 1.217 ha, bằng 90,08% so cùng kỳ; khoai lang 1.405 ha, bằng 91%; rau đậu các loại 8.934 ha, tăng 7,82% so cùng kỳ năm trước...
* Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/10/2017, đàn trâu hiện có 5.314 con, đạt 98,41% kế hoạch, tăng 1,08%  so cùng kỳ;  Đàn bò 12.098 con, đạt 96,78% kế hoạch, tăng 6,69% (tăng 759 con) so cùng kỳ; Đàn heo hiện có 340.207 con, đạt 91,95% kế hoạch, tăng 0,05% so cùng kỳ; Đàn gia cầm 5.538 ngàn con, đạt 92,30% kế hoạch, tăng 0,95% so với cùng kỳ.
Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh so kế hoạch đều không đạt và so với cùng kỳ chỉ có xu hướng tăng nhẹ là do tình hình giá thịt hơi các loại trên thị trường từ đầu năm đến nay đều giảm nhất là giá thịt heo hơi đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn của bà con nông dân.
b. Lâm nghiệp:
Tình hình chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, ngành Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền giáo dục,vận động nhân dân bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trang bị đầy đủ các trang thiết bị sẳn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Thời tiết tháng 11 mưa nhiều nên không  xảy ra  vụ cháy rừng nào, tuy nhiên trong tháng còn xảy ra 02 vụ vi phạm chặt phá lấn chiếm đất rừng (huyện Kiên Lương 01 vụ, Kiên Hải 01 vụ) với diện tích khoảng 0,447 ha, giảm 01 vụ so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đã có 8 vụ cháy rừng, tổng diện tích rừng bị cháy 5,487 ha chủ yếu là rừng đồng cỏ xen tràm tái sinh; số vụ phá rừng 35 vụ, tổng diện tích rừng bị phá 2,891 ha.
c. Thủy sản:
Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010): Tháng 11 ước tính 2.302,68 tỷ đồng, giảm 3,36% so với tháng trước, tăng 7,68% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Giá trị khai thác 1.237,05 tỷ đồng, giảm 3,04% so tháng trước, tăng 6,11% so cùng kỳ. Giá trị nuôi trồng 1.065,63 tỷ đồng, giảm 3,72% so tháng trước, tăng 9,56 % so cùng kỳ. Luỹ kế 11 tháng giá trị sản xuất thuỷ sản ước tính 25.374,77 tỷ đồng, đạt 90,11% kế hoạch năm, tăng 9,95% so cùng kỳ. Trong đó: khai thác 13.314,01 tỷ đồng, đạt 83,80% kế hoạch, tăng  2,21% so cùng kỳ; nuôi trồng 12.060,76 tỷ đồng, đạt 98,27% kế hoạch, tăng 19,98% so cùng kỳ năm trước.
Tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng 11 ước thực hiện 65.026 tấn, giảm 4,33 % so tháng trước, tăng 5,97% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 11 tháng  709.273 tấn, đạt 93,98% kế hoạch năm, tăng 8,64% so cùng kỳ năm trước.
Sản lượng khai thác: Tháng 11 ước tính 45.469 tấn thủy hải sản các loại, giảm 2,39% (giảm 1.114 tấn) so tháng trước. Trong đó: cá các loại 33.292 tấn, giảm 2,47% (giảm 842 tấn); tôm 3.196 tấn, giảm 0,59 % (giảm 19 tấn); mực 5.913 tấn, giảm 1,35%; thủy sản khác 3.068 tấn, giảm 5,31%...
Tính chung 11 tháng sản lượng khai thác được 503.028 tấn, đạt 94,91% kế hoạch năm, tăng 5,64% so cùng kỳ năm trước (tăng 26.875 tấn), trong đó: cá các loại 367.713 tấn, tăng 7,59% (tăng 25.935 tấn); tôm 33.435 tấn, giảm 2,27% (giảm 775 tấn); mực 63.916 tấn, tăng 3,94% (tăng 2.421 tấn)...
Sản lượng nuôi trồng: Tháng 11 ước đạt 19.557 tấn thủy sản các loại, giảm 8,56%  so tháng trước (giảm 1.830 tấn), tăng 7,36% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại 6.695 tấn, giảm 24,56% so tháng trước; tôm các loại 4.977 tấn, tăng 4,58%, trong đó: tôm thẻ chân trắng 2.187 tấn, tăng 15,84%; riêng tôm sú được 2.462 tấn, giảm 9,02% (giảm 244 tấn); thủy sản khác 7.885 tấn, tăng 1,70%...
Tính chung 11 tháng sản lượng nuôi trồng ước tính 206.245 tấn, đạt 91,78% kế hoạch, tăng 16,71% (tăng 29.532 tấn) so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá nuôi các loại 65.832 tấn, tăng 17,81% (tăng 9.951tấn); tôm các loại 62.176 tấn, đạt 98,69% kế hoạch, tăng 20,77% (tăng 10.694 tấn), trong đó: tôm sú được 40.835tấn, tăng 13,15% (tăng 4.746 tấn); tôm thẻ chân trắng 15.166 tấn, tăng 24,57% ( tăng 2.991 tấn; thủy sản khác như: sò nuôi 30.699 tấn, tăng 1.534 tấn; cua 16137 tấn, tăng 1.454 tấn ...
Tính đến ngày 15/11/2017, diện tích tôm thả nuôi cả năm là 119.488 ha, đạt 105,74% kế hoạch, trong đó nuôi tôm công nghiệp 2.152 ha, đạt 82,77% so kế hoạch, diện tích tôm lúa 90.778 ha, đạt 101,99% kế hoạch, diện tích tôm quảng canh 26.558 ha, đạt 124,10% kế hoạch năm.
 
Xuất, nhập khẩu hàng hóa:
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 11 dự tính đạt 43,66 triệu USD, tăng 2,64% so với tháng trước, tăng 36,93% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 12,83 triệu USD, bằng 69,98% so tháng trước; hàng thủy sản 18,23 triệu USD, tăng 12,32%; hàng hóa khác 2,09 triệu USD, tăng 11,64% so tháng trước.
Luỹ kế 11 tháng kim ngạch xuất khẩu thực hiện được 433,61 triệu USD, đạt 108,40% kế hoạch năm, tăng 32,82% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 159,80 triệu USD, đạt 71,03% kế hoạch, giảm 14,48% so cùng kỳ; hàng thủy sản 174,53 triệu USD, đạt 120,37% kế hoạch, tăng 45,72%; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) là 22,37 triệu USD, đạt 74,57% kế hoạch, tăng 12,78% so cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước tính đạt 2,5 triệu USD, tăng 36,61% so tháng trước. Tính chung 11 tháng được 54,83 triệu USD, đạt 109,68% kế hoạch năm, giảm 10,44% so cùng kỳ năm 2016.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...
 
Du lịch:
Tổng lượt khách du lịch tháng 11 ước đạt 375,76 ngàn lượt khách, giảm 0,81% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 273,75 ngàn lượt khách, tăng 20,93% so với tháng trước; số khách quốc tế 34,25 ngàn lượt khách, tăng 30,16%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 245,20 ngàn lượt khách, tăng 19,22% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour 28,55 ngàn lượt khách, tăng 37,90% so tháng trước.
Tính chung 11 tháng, tổng lượt khách du lịch dự kiến 5.664,88 ngàn lượt khách, đạt 97,33% kế hoạch năm, tăng 6,94% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 2.631,23 ngàn lượt khách, tăng 6,00% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 332,99 ngàn lượt khách, tăng 20,10% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 2.463,01 ngàn lượt khách, tăng 5,32% và khách du lịch đi theo tour 168,22 ngàn lượt khách, tăng 17,05% so cùng kỳ.
* Doanh thu du lịch lữ hành: Tháng 11 ước tính 34,72 tỷ đồng, tăng 33,53% so tháng trước. Luỹ kế 11 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 222,34 tỷ đồng, đạt 90,13% so kế hoạch, tăng 22,29% so cùng kỳ năm trước.
Phòng Thông tin &HTDN