Kiên Giang ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2018

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 19/12/2017 về Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2018.
Với mục tiêu xúc tiến thu hút đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả các hội chợ, triển lãm, các phiên chợ .
 
    

Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm nay sẽ được tổ chức ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài, với các hoạt động cụ thể như sau:

Hoạt động xúc tiến trong tỉnh 

 
        
 
 
Hoạt động xúc tiến ngoài tỉnh
 
   

Hoạt động xúc tiến nước ngoài
 
   

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin

 
   
 
Phòng TT&HTDN