Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2017

Thứ năm, 18 Tháng 1 2018
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, năm 2017, kim ngạch xuất ước thực hiện 470 triệu USD, đạt 117,50% kế hoạch năm, tăng 34,27% so với cùng kỳ năm trước. tổng lượt khách du lịch dự kiến 6.079,17 ngàn lượt khách, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 7,84% so cùng kỳ. 

Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 12 dự tính đạt 41,68 triệu USD, tăng  8,64% so với tháng trước, bằng 75,17% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 15,10 triệu USD, tăng 26,77% so tháng trước; hàng thủy sản 18,12 triệu USD, tăng 3,05% so tháng trước; hàng hóa khác 2,09 triệu USD, tăng 30,05% so tháng trước.
Tính chung 12 tháng kim ngạch xuất ước thực hiện 470 triệu USD, đạt 117,50% kế hoạch năm, tăng 34,27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: hàng nông sản 174 triệu USD, đạt 77,33% kế hoạch năm, giảm 10,04% so cùng kỳ; hàng thủy sản 192 triệu USD, đạt 132,41% kế hoạch, tăng 42,49%; hàng hóa khác 24 triệu USD, đạt 80% kế hoạch, tăng 9,75%.
Các mặt hàng xuất khẩu đạt khá so cùng kỳ năm trước như: tôm đông 3.200 tấn, đạt 106,67% so kế hoạch, tăng 23,08%; mực và tuộc đông 16.300 tấn, đạt 148,18% kế hoạch,  tăng 56,24%; Cá đông 3.300 tấn, đạt 143,48% kế hoạch, tăng 68,97% ; Riêng mặt hàng Gạo dự kiến xuất 370 ngàn tấn, đạt 74% kế hoạch năm, giảm 15,71%.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu:
Thực hiện nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2017 ước đạt 4,16 triệu USD, tăng 18,91% so với tháng trước. Tính chung 12 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính được 60 triệu USD, đạt 120,00% kế hoạch năm, giảm 10,70% so cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất, lượng nhập gồm: thạch cao 149,73 ngàn tấn, tăng 62,93% so cùng kỳ; giấy Kratp 160 tấn, chỉ bằng 39,02% ; hạt nhựa 869 tấn, tăng 38,16%.
Du lịch:
 Trong tháng tổng lượt khách  du lịch ước đạt 414,29 ngàn lượt khách, tăng 10,25% so tháng trước, tăng 21,84% so cùng kỳ, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 282,89 ngàn lượt khách, tăng 3,34% so với tháng trước; số khách quốc tế đạt 35,21 ngàn lượt khách, tăng 2,79% so với tháng trước. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 253,6 ngàn lượt khách, tăng 3,42% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour đạt 29,29 ngàn lượt khách, tăng 2,57% so tháng trước.
Tính chung cả năm, tổng lượt khách du lịch dự kiến 6.079,17 ngàn lượt khách, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 7,84% so cùng kỳ. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 2.914,12 ngàn lượt khách, đạt 103,34% kế hoạch, tăng 8,65%. Trong đó: Số khách quốc tế 368,2 ngàn lượt khách, đạt 102,28% kế hoạch, tăng 18,86%; khách du lịch đi theo tour đạt 197,51 ngàn lượt khách, đạt 96,35% kế hoạch, tăng 20,06%.
Trong năm nay, số khách du lịch đến tỉnh tăng chủ yếu từ một số tuyến du lịch trên các tuyến biển đảo như: Nam Du, Quần đảo Bà Lụa … và huyện đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, đặc biệt là huyện Phú Quốc diễn biến khá phức tạp, vẫn còn tình trạng một số cơ sở lưu trú du lịch hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo họat động,  không đăng ký xếp hạng theo quy định, các đơn vị lữ hành hoạt động không phép còn nhiều, việc quản lý hoạt động lữ hành rất khó khăn, mất nhiều thời gian do các đơn vị lữ hành thường thay đổi địa điểm, văn phòng điều hành và hoạt động mang tính thời vụ. Bên cạnh đó, số khách đến các khu du lịch truyền thống trong tỉnh còn khiêm tốn, điều này đặt ra cho ngành du lịch cần có các biện pháp phát huy tiềm năng du lịch sẵn có của tỉnh, đồng thời tìm giải pháp thu hút khách đến tỉnh ngày càng nhiều, nhằm  đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

 
(Vui lòng xem chi tiết đính kèm)
 
Phòng TT&HTDN (nguồn Cục TKKG)