​Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018

Thứ hai, 05 Tháng 2 2018
Sáng ngày 11/01 vừa qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 và khen thưởng các doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Họp mặt Doanh nghiệp đầu năm đã trở thành một hoạt động thường niên, nhằm tôn vinh, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành vượt mức kim ngạch xuất khẩu, hoàn thành nghĩa vụ thuế; tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.

Nhân dịp họp mặt doanh nghiệp 2018, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và 07 tập thể đã có sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017; tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất khẩu và tặng Bằng khen 19 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi và đúng pháp luật”.

Đặc biệt hơn trong Hội nghị năm nay, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể đã có sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017; công nhận 72 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 44 doanh nghiệp có các sản phẩm tiêu biểu nhất năm 2017; đây là dấu hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã cùng nông dân tiêu thụ đầu ra sản phẩm như: nước mắm, rượu sim, bánh tráng, chả lụa, lúa gạo... bướt đầu khẳng định thương hiệu và được người tiêu dùng tin tưởng.

Bế mạc hội nghị Ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Trước tình hình hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu, sự cạnh tranh càng quyết liệt, lãnh đạo doanh nghiệp cần có chiến lược dài hơi, các sở ngành của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ để tạo mơi trường thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển với ba nhóm giải pháp chủ yếu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; Đẩy mạnh công tác đối ngoại và cải cách hành chính; Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh…
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL