Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

Thứ ba, 13 Tháng 2 2018
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng một ước tính đạt 425,406 ngàn lượt khách, tăng 2,68% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2017. 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu:
Ước tháng 01 đạt 47,16 triệu USD, tăng 3,97% so với tháng trước, tăng 37,89% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 11,29 triệu USD, tăng 25,93% so tháng trước, bằng 55,35% so cùng kỳ; hàng thủy sản 20,81 triệu USD, bằng 7,10% so tháng trước, tăng 73,07% so cùng kỳ; hàng hóa khác 15,06 triệu USD, bằng 88,78% so tháng trước.
Nguyên nhân xuất khẩu tháng này dự kiến xuất tăng nhẹ so với tháng trước là do các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã đi vào hoạt động ổn định. Mặt khác Cục Thống Kê cùng với Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang kết hợp rà soát phát sinh thêm một vài doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu.
Dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 01 thực hiện trên  24.351 tấn với trị giá trên 11 triệu USD. Và kim ngạch thủy hải sản dự kiến đạt trên 20 triệu USD, tăng trên 3% so với tháng trước và tăng trên 37% so với cùng kỳ ( kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản tháng 01 năm 2017 là 34.201 ngàn USD).
Mặt hàng thủy hải sản dự kiến xuất khẩu tháng 01 năm 2018 chủ yếu như: Tôm đông dự kiến xuất 240 tấn, Mực đông 1.140 tấn, Tuộc đông 235 tấn, Cá đông 265 tấn, Hải sản đông khác 1.330 tấn, Cá cơm sấy 60 tấn, Cá đóng hộp 320 ngàn lon .
Hàng hóa khác ước xuất trên 2 triệu USD. Với mặt hàng mì gói và nước rửa chén, cá đóng hộp, điện ... Xuất qua thị trường Campuchia của các Doanh nghiệp tư nhân Xương Hưng Long, ở thị xã Hà Tiên bắt đầu hoạt động trở lại nhưng với đà tăng nhẹ.
Trong tháng 01 này có dự kiến xuất khẩu dừa khô qua Campuchia với trị giá xuất trên 1 triệu USD. Doanh nghiệp xuất khẩu giày da Thái Bình dự kiến kim ngạch xuất khẩu trên 12 triệu USD…
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Dự kiến tháng một được 3,21 triệu USD, bằng 70,09% so với tháng trước, tăng 78,83% so cùng kỳ năm 2017.
Các mặt hàng nhập khẩu bao gồm: Thạch cao 9.500 tấn, bằng 51,08% so với tháng trước; hạt nhựa 50 tấn ...


Du lịch:
 Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng một ước tính đạt 425,406 ngàn lượt khách, tăng 2,68% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó:
 Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 282,843 ngàn lượt khách, bằng 99,98% so với tháng trước, tăng 58,49% so với cùng kỳ. (Số khách quốc tế đạt 41,795 ngàn lượt khách, tăng 18,69% so với tháng trước, tăng 8,24% so với cùng kỳ).
 Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 144,427 ngàn lượt khách, bằng 99,60% so với tháng trước, tăng 61,29% so với tháng 1/2017 và khách du lịch đi theo tour đạt 27,349 ngàn lượt khách, tăng 1,29% so tháng trước, tăng 11,66% so với tháng 1/2017.

Thủy sản:
    Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010): tháng 01 ước tính 1.688,27 tỷ đồng, giảm 6,93% so tháng trước, tăng 2,18% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: giá trị khai thác 1.219,25 tỷ đồng, giảm 0,37% so tháng trước và tăng 5,77% so cùng kỳ;  giá trị nuôi trồng 469,02 tỷ đồng, giảm 20,52% so tháng trước, giảm 6,1 % so cùng kỳ năm trước.
   Tổng sản lượng thủy sản (cả khai thác và nuôi trồng): trong tháng một ước đạt 55,79 ngàn tấn, giảm 0,97% so tháng trước (giảm 549 tấn) và tăng 4,49% (tăng 2.396 tấn) so cùng kỳ năm trước. Bao gồm:
   Sản lượng khai thác: ước tính đạt 46,235 ngàn tấn thủy hải sản các loại, tăng 1,62 % so tháng trước (tăng 735 tấn) và tăng 6,01% so cùng kỳ năm trước (tăng 2.620 tấn). Trong đó: Cá các loại: 34,397 ngàn tấn, tăng 2,73% (tăng 914 tấn) so với tháng trước và tăng 7,8% so cùng kỳ; Tôm: 2,838 ngàn tấn, giảm 10,02% (giảm 316 tấn) so với tháng trước và giảm 1,39 % so cùng kỳ; Mực: 5,842 ngản tấn tăng 0,19% (tăng 11 tấn) so với tháng trước và tăng 3,47% so cùng kỳ.
   - Nguyên nhân sản lượng khai thác tăng: là do có sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, năng lực khai thác trong tỉnh gia tăng (chủ yếu là nghề lưới kéo); đồng thời, năm nay Tết Nguyên đán diễn ra vào giữa tháng hai, vì vậy trong tháng một nhân dân tranh thủ khai thác những ngày cuối năm nhằm phục vụ Tết và cũng để bù cho những ngày nghỉ Tết.
   Sản lượng nuôi trồng: trong tháng ước đạt 9,556 ngàn tấn, giảm 11,85% (giảm 1.284 tấn) so tháng trước và giảm 2,29% so cùng kỳ năm trước (giảm 224 tấn).
   - Nguyên nhân sản lượng nuôi trồng trong tháng giảm so với cùng kỳ là do đã kết thúc thời vụ, nhân dân đang cải tạo ao vuông nhằm phục vụ cho mùa vụ nuôi tiếp theo.

Nông nghiệp:
    * Vụ Mùa (2017-2018): Toàn tỉnh đã kết thúc gieo trồng với diện tích 58.598 ha, đạt 106,54% so với kế hoạch, tăng 23,54% so cùng kỳ (tăng 11.166 ha ); tập trung ở các huyện như: An Biên 15.293 ha, An Minh 22.623 ha,Vĩnh Thuận 11.328 ha, Gò Quao 1.609 ha, U Minh Thượng 7.207 ha và Hà Tiên 538 ha.
    Diện tích lúa Mùa đến nay đã thu hoạch được 45.275 ha đạt 216,96 % so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 4,50 tấn/ha.
    Diện tích bị nhiễm sâu bệnh trên lúa mùa là 830 ha, chủ yếu là một số bệnh như : Lem lét hạt: 426 ha, cháy bìa lá : 242 ha, Rầy nâu: 142 ha.
* Vụ Đông Xuân (2017-2018):
  Diện tích gieo trồng 288.650ha, đạt 99,53% so với kế hoạch, bằng 96,61%  so với cùng kỳ; tập trung ở các huyện như: Vĩnh Thuận 6.492 ha, U Minh Thượng 7.565 ha, An Biên 9.598 ha, An Minh: 100 ha, Giang Thành 29.350 ha, Tân Hiệp: 36.655 ha , Hòn Đất: 79.053 ha, Rạch Giá: 5.542 ha, Châu Thành: 19.469 ha, Giồng Riềng: 46.684 ha, Gò Quao: 25.142 ha.
  Diện tích lúa Đông Xuân đến nay đã thu hoạch được 13.660 ha, năng suất ước đạt 5,56 tấn/ha.
  Diện tích  bị nhiễm sâu bệnh trên lúa Đông xuân là 7.278 ha, chủ yếu là một số bệnh như: Đạo ôn lá: 7.952 ha, cháy bìa lá: 1384 ha, Lem lét hạt: 1.766 ha, Rầy nâu: 865 ha, Muỗi hành: 110 ha.

 
Phòng TT&HTDN