Kế hoạch Xúc tiến Du lịch của Tổng Cục Du lịch năm 2018

Thứ năm, 22 Tháng 2 2018
Tổng Cục Du lịch giới thiệu kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2018 đến các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phòng TT&HTDN