​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng năm 2018

Thứ năm, 15 Tháng 3 2018
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước tính 85,35 triệu USD, đạt 16,41% kế hoạch năm, tăng 64,91% so cùng kỳ năm trước. 

Thuỷ sản
Tính chung 2 tháng giá trị sản xuất thủy sản ước thực hiện 3.677,18 tỷ đồng, đạt 12,49% kế hoạch năm, tăng 13,06% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị khai thác đạt 2.379,86 tỷ đồng, đạt 15,13% KH năm, tăng 4,88% so cùng kỳ; giá trị nuôi trồng đạt 1.297,32 tỷ đồng, đạt 9,47% KH năm, tăng 31,94% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu
Tính chung 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước tính 85,35 triệu USD, đạt 16,41% kế hoạch năm, tăng 64,91% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng nông sản được 32,97 triệu USD, đạt 17,35% kế hoạch năm, tăng 27,69%  so cùng kỳ; hàng thủy sản 25,74 triệu USD, đạt 12,26% kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ năm trước.

Du lịch
Tính chung 2 tháng, tổng lượt khách du lịch được 1.054,64 ngàn lượt khách, đạt 14,85% kế hoạch, tăng 2,49% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 427,43 ngàn lượt khách, đạt 13,57% kế hoạch năm, tăng  7,04% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt 120,1 ngàn lượt khách, tăng 57,70% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 398,68 ngàn lượt khách, tăng 6,98% và khách du lịch đi theo tour đạt 28,74 ngàn lượt khách, tăng 7,93% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số vàng và đo la Mỹ
Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 2/2018 tăng 1,64% so với tháng trước; tăng 7,50% so cùng tháng năm trước.
Chỉ số giá Đô la Mỹ: Tháng 02 so tháng trước tăng 0,12%. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 02/2018 so với tháng 02/2017 giảm 0,77%.
Phòng TT&HTDN