Thông báo: ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải

Thứ tư, 21 Tháng 3 2018
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 69/TB-UBND ngày 19/3/2018 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải.
Phòng TT&HTDN