​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2018

Thứ ba, 03 Tháng 4 2018
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 11.267,256 tỷ đồng, đạt 18,20% kế hoạch năm, tăng 7,87% so với quý I năm 2017.

Quí I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta đạt nhiều kết quả khả quan. Kinh tế phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có nhiều thuận lợi. Du lịch tiếp tục trên đà tăng trưởng cao, sản xuất công nghiệp phát triển đúng hướng, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh phát triển bền vững, các dự án nhà máy trong các khu công nghiệp đã phát huy cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đời sống nhân dân được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, kết quả sản xuất ở một số lĩnh vực cũng còn nhiều khó khăn như: sản xuất nông nghiệp do biến đổi khí hậu đã làm nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền ảnh hưởng đến diện tích lúa vụ đông xuân bị thiệt hại ở nhiều nơi; một số nguồn thu chưa đạt theo kế hoạch đề ra...

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 11.267,256 tỷ đồng, đạt 18,20% kế hoạch năm, tăng 7,87% so với quý I năm 2017.

Xuất nhập khẩu: Tính chung quý I/2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu dự kiến 137,02 triệu USD, đạt 26,35% kế hoạch năm, tăng 81,41% so với quý I năm trước. Trong đó: hàng nông sản 59,77 triệu USD, đạt 31,46% kế hoạch năm, tăng 58,99% so quý I/2017; hàng thủy sản 38 triệu USD, đạt 18,10% kế hoạch, tăng 18,00%; hàng hóa khác 39,24 triệu USD, đạt 32,71% kế hoạch, tăng 6,84 lần so cùng kỳ năm 2017.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Tháng 3 ước tính đạt 0,52 triệu USD, bằng 10,86% so với tháng trước, bằng 10,13% so cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2018 trị giá hàng hóa nhập khẩu ước thực hiện 8,86 triệu USD, đạt 17,72% kế hoạch năm, chỉ bằng 54,27%  so quý I năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất.

Du lịch: Tính chung quý I/2018, tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang là 1.542,17 ngàn lượt khách, đạt 21,72% kế hoạch, tăng 3,69% so quý I năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 702,5 ngàn lượt khách, đạt 22,30% kế hoạch, tăng 13,73%. Trong đó:  Số khách quốc tế 172,87 ngàn lượt khách, đạt 40,20% kế hoạch, tăng 59,58% so với cùng kỳ; khách du lịch đi theo tour 40,72 ngàn lượt khách, đạt 19,86% kế hoạch, tăng 21,64% so cùng kỳ.

* Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI):
Theo công bố chỉ số PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Kiên Giang đạt điểm số chung là 63,65 điểm, tăng 2,84 điểm nhưng lại giảm 07 bậc so với năm 2016, xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước và xếp thứ hạng 06/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2017, Kiên Giang có 07 chỉ số tăng điểm so với cùng kỳ trong đó có 2 chỉ số tăng cao đó là chỉ số chi phí không chính thức đạt 6,85 điểm, tăng 0,93 điểm so với năm 2016; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 7,10 điểm, tăng 0,93 điểm; còn lại như chỉ số chi phí về thời gian đạt 7,56 điểm, tăng 0,64 điểm; cạnh tranh bình đẳng đạt 5,75 điểm, tăng 0,40 điểm; đào tạo lao động đạt 5,79 điểm, tăng 0,50 điểm; tiếp cận đất đai đạt 6,52 điểm, tăng 0,37 điểm; gia nhập thị trường đạt 8,39 điểm, tăng 0,01 điểm.
Có 3 chỉ số thành phần giảm so với năm 2016 đó là chỉ số tính minh bạch đạt 5,78 điểm, tăng 0,79 điểm; tính năng động của chính quyền đạt 4,56 điểm, giảm 0,5 điểm; thiết chế pháp lý và ANTT đạt 6,15 điểm, giảm 0,05 điểm. Nhìn chung, chỉ số PCI của tỉnh được đánh giá nằm trong nhóm các tỉnh xếp thứ hạng “Tốt” nhưng lại giảm đến 7 bậc; trong các chỉ số thành phần có tăng hơn so với năm trước nhưng không cao. Chỉ số tính minh bạch giảm sâu, riêng chỉ số tính năng động của chính quyền chỉ đạt 4,56 điểm nằm trong nhóm thấp nhất cả nước, đây là những điểm còn hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới để nâng chỉ số PCI năm 2018 tăng cao hơn.
Phòng TT&HTDN