Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Thông báo: Lịch hội chợ triển lãm địa phương

Thông báo: Lịch hội chợ triển lãm địa phương

Thursday, 05 April 2018
"Lịch tổ chức Hội chợ Triển lãm tại các Tỉnh/Thành phố và địa phương trên cả nước" do Sở Công thương các Tỉnh gửi về Phòng Hội chợ Triển lãm - Cục Xúc tiến Thương mại. Kế hoạch tổ chức có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương và số lượng doanh nghiệp tham gia.

http://www.tradepro.vn/vi/hoi-cho-trien-lam/xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30